Scroll Top
Baggensgatan 17, 111 31 Stockholm

ALLMÄNNA VILLKOR

Residence Perseus & Apartments Baggensgatan 17 AB

§ 1 PRIS

I det totala priset ingår kostnader för konsumtion av el, Wi-Fi och vatten.

I det totala priset ingår avresestädning samt veckostädning för vistelser om minst nio nätter.

Det totala priset inkluderar 12% moms

§ 2 BETALNING

10% av det totala beloppet ska betalas inom sju dagar som bokningsavgift. Om så ej sker kommer bokningen att annulleras automatiskt.

Bokningsavgiften återbetalas inte.

Betalning sker via Residence Perseus online-boknings- och betalningstjänst som är tillgänglig via en länk som mailas till gästen. Gästen loggar in med sitt bokningsnummer och efternamn för att se sin bokning och göra sina betalningar. Det totala beloppet måste betalas i fullo minst 14 dagar före ankomst. Om den bokade vistelsen är två månader eller längre kan det totala beloppet på begäran betalas per månad.

Betalningar kan på begäran göras genom banköverföring. För bokningar som görs mindre än 15 dagar innan ankomst är bokningsavgiften ej tillämplig utan hela beloppet ska betalas inom 12 timmar efter bokningstillfället.

Pengar dras direkt vid kortbetalning. 

Betalning sker i SEK (Svenska kronor).

§ 3 BOKNINGAR

Bokningar görs via Residence Perseus webbplats, via e-post till info@residenceperseus.com eller via en av våra onlinebokningspartners. Residence Perseus accepterar inte bokningar via telefon. Den som bokar hos Residence Perseus och minst en av de gäster som bor i lägenheten måste vara minst 20 år gammal. Giltigt ID måste visas vid incheckningen.

§ 4 AVBOKNING GÄST

I händelse av att gästen skulle avboka, helt eller delvis, tillämpar Residence Perseus de påföljder som anges nedan:

Avbokning mindre än 15 (femton) dagar före ankomst 50% (femtio procent) av det totala beloppet.

Avbokning mindre än 8 (åtta) dagar före ankomstdatum eller “no-show” 100% (hundra procent) av det totala beloppet.

Bokningsavgiften om 10% kan ej återbetalas och kan ej heller överföras till en ny bokning. Detta inkluderar ”force majeure” -omständigheter.

I händelse av att gästen måste ändra sina datum kommer det att betraktas som en ny vistelse och med förbehåll för avbokningsvillkoren.

§ 5 AVBOKNING RESIDENCE PERSEUS

I händelse av att Residence Perseus inte skulle kunna tillhandahålla den lägenhet som gästen har bokat förbehåller sig Residence Perseus rätten att flytta gästen till en annan lägenhet med liknande egenskaper.

Om ingen överenskommelse kan nås, har båda parter rätt att avboka vistelsen utan påföljder. I detta fall kommer Residence Perseus att återbetala förskottsbetalningen (förutom den del som motsvarar de dagar som lägenheten använts, om så är fallet). Residence Perseus ansvarar varken för ytterligare fordringar från kunden eller för skador, förluster, förlorade vinster, direkta eller indirekta kostnader som uppstår genom sådan annullering.

§ 6 BOKNINGSÄNDRING PÅ GÄSTENS BEGÄRAN

Följande ändringar kan göras upp till 2 dagar före ankomst:

Antal gäster, beroende på bostadens kapacitet.

Tillägg av nätter, beroende på bostadens tillgänglighet.

Alla avbokningar eller ändringar måste meddelas via e-post. Ingen telefonbegäran kommer att accepteras.

Gästen rekommenderas att teckna reseförsäkring som inkluderar avbokningsskydd.

§ 7 ANKOMST / AVRESA

Boendet är tillgängligt för incheckning från 15.00. När så är möjligt kan Residence Perseus på begäran ordna tidig incheckning. Det är viktigt att gästen rapporterar en ungefärlig ankomsttid samt eventuella förändringar som kan inträffa före ankomst.

Incheckningar efter 19.00 måste begäras minst 7 dagar innan ankomst.

Residence Perseus Stockholm accepterar inte incheckningar efter 01.00.
Residence Perseus Båstad accepterar inte incheckningar efter 22.00.

§ 8 SÄKERHETSDEPOSITION

En säkerhetsdeposition krävs för varje vistelse och ska betalas i förväg eller vid ankomst. Beloppet är 2000 kr för studiolägenhet Delight, 7000 kr för lägenhet Prestige och 3000 kr för alla andra lägenheter. Förutsatt att lägenheten och inventarierna lämnats i gott skick och gästen inte brutit mot några husregler återbetalas depositionen så snart som möjligt efter avresan. Observera att det är kundens ansvar att diska och att en kompensationsavgift på 500 kr kommer att dras av om detta inte uppfylls. Residence Perseus drar inte av något för mindre olyckshändelser såsom ett trasigt glas eller tallrik eller för normalt slitage. Förlorade nycklar medför en kompensationsavgift om 1000 kr.

Observera att Residence Perseus på grund av svensk lag ej kan “reservera belopp” på gästens kort. Gästen måste själv utföra betalningen antingen via betalningsplattformen online eller vid ankomst. Återbetalningen är vanligtvis snabbare och enklare om betalningen görs online, men på grund av banker, helger och helgdagar kan det ta några dagar innan beloppet är tillbaka på kundens konto.

Depositionen kan betalas kontant vid ankomst. Men om beloppet kan återbetalas kontant beror helt på när gästen måste lämna och om Residence Perseus personal är tillgänglig vid den tiden. Residence Perseus kan inte hållas ansvarig för någon skillnad i växelkurs mellan betalningen och återbetalningen om inte betalningen görs online.

Till förmån för alla inblandade rekommenderar Residence Perseus starkt att depositionen betalas online i förväg.

Beträffande bokningar via Airbnb kan beloppen variera från de som anges ovan och depositionen kommer att hanteras via Airbnb efter avresa om Residence Perseus anser det nödvändigt.

NYTTJANDE AV BOENDE

Boendet ska användas för privatpersoner och affärsresenärer som semesterbostad; bostaden får ej användas för kommersiell verksamhet utan skriftligt godkännande av Residence Perseus. Därav försäkrar kunden att han / hon hyr bostaden i syfte att tillbringa sin semester där, under inga omständigheter får bostaden som hyrs enligt villkoren i avtalet här användas som permanent bostad. Gästen har inte heller tillåtelse att registrera sig på adressen, varken tillfälligt eller permanent. Gästen har inte heller tillåtelse att hyra eller låna ut bostaden i andra hand. 

§ 9 STÄDNING

Boendet städas innan varje ny ankomst. Sänglinne och handdukar tillhandahålls det antal gäster som angivits vid bokningstillfället. Vid avresa är gästen skyldig att lämna lägenheten i ett skäligt skick och diska efter sig. Om detta ej uppfylls debiteras gästen en kompensationsavgift om 500 kr.

§ 10 ANTAL GÄSTER

Gästen ska informera Residence Perseus om det antal personer som kommer att uppehålla sig i den bokade bostaden. Om inte annat har avtalats med Residence Perseus ska endast det antal personer som gästen har angett vid bokningen ha tillstånd att vistas i bostaden. För den händelse att antalet gäster varierar inom en vistelse ska bokningen göras för det maximala antalet gäster som kommer att residera i bostaden.

Antalet gäster som får bo i boendet får inte överstiga bostadens angivna kapacitet, undantaget barn under fyra år. Husdjur är inte tillåtna om inte beskrivningen av lägenheten på Residence Perseus webbplats uttryckligen säger det.

Vid överträdelse av ovan nämnda föreskrifter har Residence Perseus rätt att begära att gästen lämnar boendet. Gästen har ingen rätt att kräva någon typ av kompensation.

§ 11 VILLKOR OCH UNDERHÅLL FÖR BOENDE

Gästen ska hålla och underhålla bostaden i gott skick under hela hyresperioden, och samtycker fritt till att betala ägaren de aktuella marknadspriserna vid eventuella skador eller förluster på nämnda bostad, orsakade antingen av gästen eller av andra personer som under hyresperioden uppehållit sig i bostaden.

§ 12 BETEENDE

Gästen som bokar boendet ansvarar för uppförandet hos alla övriga personer som medföljer honom / henne i bostaden. Om gästen eller någon som medföljer honom / henne i bostaden inte uppträder på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt har Residence Perseus rätt att begära att gästen och övriga personer som befinner sig i bostaden lämnar bostaden utan att gästen har rätt att kräva någon typ av ersättning.

Vänligen respektera dina grannar, begränsa din ljudnivå i trapphuset och i lägenheten.

HÖG LJUDNIVÅ, HÖG MUSIK OCH FESTER ÄR STRIKT FÖRBJUDET ALLA TIDER PÅ DYGNET!

I händelse av klagomål från grannarna på grund av överdrivet oljud eller olämpligt beteende från personer i gästens sällskap äger Residence Perseus rätt att fördriva gästen och dennes sällskap från lägenheten, oavsett tid på dygnet och utan att återbetala varken hyresbeloppet eller säkerhetsdepositionen, helt eller delvis. Genom att boka med Residence Perseus samtycker kunden till dessa villkor. 

ALLMÄN TYST TID GÄLLER VARJE DAG FRÅN 22.00 TILL 09.00.

§ 13 EKOLOGI, ENERGISPARNINGAR

Hjälp att spara energi: Se till att alla lampor är släckta när du lämnar bostaden.

Ta också ut skräp och sortera glas, kartong och papper när det är möjligt.

§ 14 ANSVAR

Residence Perseus ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som kan uppstå som en följd av gästens användning av lägenheten, utan begränsningar i fråga: skador, försäkringar, förluster på grund av bränder, rån eller kriminellt beteende.

§ 15 RESIDENCE PERSEUS WEBBPLATS

Medan Residence Perseus gör sitt bästa för att hålla informationen på hemsidan uppdaterad, kan Residence Perseus ej hållas ansvariga för några fel eller utelämnanden som kan uppstå, eller hållas ansvariga för vårdslöshet i avseende till information tillgänglig på denna hemsida. Residence Perseus förbehåller sig också rätten att ändra information som publiceras på webbplatsen inklusive priser, beskrivningar och bilder.

§16 BOKNINGSDETALJER

Uppgifterna om bokningen, såsom e-postadress och telefonnummer, kommer att sparas i Residence Perseus hanteringssystem i upp till två år med det enda syftet att kunna komma i kontakt med gästen före, under och efter vistelsen, när det handlar om frågor som gäller bokningen. Residence Perseus kommer ej dela sådana uppgifter med någon tredje part och inte heller använda dem för marknadsföringsändamål utan förhandsgodkännande från gästen. Gästen kan när som helst efter dennas vistelse kontakta Residence Perseus med begäran att permanent radera sina uppgifter, i vilket fall Residence Perseus kommer att uppfylla begäran utan dröjsmål.

§ 17 TVIST

Alla tvister mellan Residence Perseus och hyresgästen som följer av ovanstående villkor ska avgöras av Stockholms Tingsrätt. 

Villkoren kan ändras och ska vara effektiva och accepterade online från och med dagen för bokning.

Dessa villkor påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.

§ 18 JURIDISK ADRESS

Vår juridiska adress är Österlånggatan 18, 111 31 Stockholm
Våra besöksadresser är Baggensgatan 17, 111 31 Stockholm & Köpmansgatan 24 och 26, 269 35 Båstad